NFM EPS Ronasil AP 150

NFM EPS Ronasil AP 150 är en färdig torrbladning av EPS-kulor och Std-Portland Cement i rätt proportioner, färdig att blandas med vatten. Produkten kan levereras i småsäck eller med bulkbil. Småsäckarna väger 15 kg/st och är förpackad på pall om 600 kg/pall. Denna förpackning lämpar sig väl då det handlar om mindre ytor och kan därför appliceras för hand. Bulkbilsleveranser är lämpliga om det skall utpumpas större volymer, rekommenderad pumpkapacitet är från 5-50 m3/tim. Kontakta NFM Flytgolv AB om lämpligt val av maskinutrustning. Produkten kan med fördel användas där man behöver en isolerande och lätt utfyllnad exempelvis vid en renovering av vindsbjälklag och badrum.

Produktspecifikation

Brukstid efter tillsatt vatten
ca 1 tim

Gångbar
efter ca 12-15 tim

Beläggningsbar
efter ca 12-15 tim, dock senast efter 3 dygn

Densitet
500-550 kg/m3

Värmeledningstal
ca 0,11 W/m*K

Tryckhållfasthet
ca 1,9 N/mm (28 dygn)

Böjdraghållfasthet
ca 1,0 N/mm (28 dygn)

Vattenmängd
ca 6,5-7,0 lit/säck

Relativ luftfuktighet
< 90 % efter 10 dygn beroende på inomhusmiljö

EPS PRODUKTBLAD BYGGVARUDEKLARATION SÄKERHETSDATABLAD
CEMENTBASERAD FLYTSPACKEL
NFM EPS RONASIL AP 150
PRODUKTBLAD
BYGGVARUDEKLARATION
SÄKERHETSDATABLAD
Senast uppdaterat: 24. augusti, 2018